”Kvinnelige spor i musikkhistorien” er et musikkformidlingsprosjekt og en konsertserie, som springer ut av musikeres nysgjerrighet på musikk skrevet av kvinnelige komponister gjennom tidene.
Antallet kjente kvinnelige utøvere og komponister gjennom historien er relativt lavt, og en del av dem kom i skyggen av sine bedre kjent ektemenn eller andre familiemedlemmer, som Clara Schumann (kona til Robert Schumann), Alma Mahler (Gustav Mahler) og Fanny Mendelsohnn-Hensel (søsteren til Felix Mendelsohnn-Bartholdy).  
Prosjektets formål er å opplyse publikum om disse kvinnefigurene, å bringe fram deres livshistorie, deres plass i samfunnet og de sporene de etterlot i historien. Noen av disse kvinnene har en spennende livshistorie, og har vært aktive deltakere i kvinners stemmerettsbevegelse.
Som musikere har vi en stor glede av å oppdage og videreformidle komplekse, virtuose og meningsfulle stykker til publikum. Samtidig føler vi at det er vår plikt å følge disse kvinners spor og berike vårt kulturelle samfunn med deres musikk og livshistorier.
Serien framfører også samtidskomponister, og noen av disse er også til stede under konsertene for å introdusere verkene sine.  
For å sette disse komponistene på dagens repertoarliste er det viktig å involvere morgendagens talenter ved å dedikere en konsert i sesongen til dem.​​​​​​​
Historikk:
Konsertserien springer ut av to musikeres samarbeid i forbindelse med kvinnenes stemmerettsjubileum i 2013, hvor det ble utviklet et konsertrepertoar med verker skrevet av kvinnelige komponister. 
En drivkraft var nysgjerrigheten etter flere skjulte eller alt for lite spilte kvinnelige komponister. Siden antallet er så stort, dannet Monica konsertserien i 2017 med ønske om å gjøre disse komponistene bedre kjent for publikum. Konsertserien, som har base i Drammen, er nå inne i sin 6. sesong, og har så langt presentert over 50 kvinnelige komponister.
Back to Top