(1619 - 1677)
18. januar 2020  kl. 16:00
Buskerud kunstsenter   
Inger Øvrebø Uberg, sopran
Thomas Schoofs Melheim, lutt
 Barbara ble født i 1619 i Venezia som uekte datter av den kjente poeten Giulio Strozzi, og hun tilbrakte sitt liv i liberale sirkler i 1600-tallets Venezia-samfunn. Faren oppmuntret hennes talenter, han arrangerte forestillinger hvor hun kunne vise frem sitt arbeid, og sendte henne for å studere komposisjon hos Francesco Cavalli. 

   Mesteparten av hennes arbeid er skrevet for akkompagnerte kvinnelige stemmer. Hun var en dyktig lutt-spiller og oppnådde ry som en av de beste sangerne i sin tid gjennom private konserter rundt i byen. Hennes musikk er slående av flere grunner. Én av disse grunnene, som kanskje henger sammen med innflytelsen fra hennes poet-far, er at Strozzi la et enormt arbeid i tekstene og skapte et intimt forhold mellom ord og musikk. Strozzi er en av de få velkjente kvinnelige komponistene fra 1600-tallet som fortsatt studeres. Det er bemerkelsesverdig at hun oppnådde offentlig anerkjennelse mens hun levde og at hennes musikk fortsatt eksisterer og spilles i dag, særlig for en sekulær kvinnelig komponist på Strozzis tid. Hun var en av de mest produktive bidragsyterne til sekulær kammermusikk på 1600-tallet, sammen med Carissimi, Rossi og Cesti, og hennes arbeid anses å være av samme kaliber som det beste av de mannlige komponistene i hennes samtid. Selv om disse mennene skrev mer enn hun gjorde, ble flere av Strozzis komposisjoner publisert. Antageligvis bidro hun til publiseringen av sin egen musikk, for å sikre dens fortsatte eksistens etter hennes død. 

   Det meste av hennes produksjon var kantater, i motsetning til de mannlige komponistene som skrev både kantater og musikk for teater og kirker. Det meste som er kjent ved Strozzi er relatert til hennes komposisjoner, men hun var også en veldig talentfull sanger og opptrådte gjerne med sang hvor hun akkompagnerte seg selv. Selv om Strozzi pleide omgang med noen av de store operakomponistene i sin samtid og var en prominent figur i 1600-tallets musikkliv i Venezia da opera var en dominerende genre, verken sang eller komponerte hun opera. 

   Lite er kjent fra Strozzis liv etter hennes siste komposisjon i 1644. Hennes produktive bidrag til kantate-repertoiret og til 1600-tallets vokalmusikk etablerte Strozzi som en av de ledende kvinnelige komponistene i hennes tid; hennes arbeider er fortsatt vel kjent og blir regelmessig fremført. Hennes evne til å arbeide følsomt med tekst og komponere musikk, kjennetegnet av følelsesmessig nærvær og innovativ bruk av form, gjør det lett for ettertiden å relatere seg til og verdsette hennes musikk. 

Kilde: https://www.classicfm.com/discover-music/barbara-strozzi/

You may also like

Back to Top