1. februar 2020  kl. 16:00                                 DRAMMENS MUSEUM  ​​​​​​​
Amy Beach
Amy Beach
Pauline Hall
Pauline Hall
Adrienne Albert
Adrienne Albert
Kari Beate Tandberg
Kari Beate Tandberg
Fløytekvintetten "5 på tvers"
Ragnhild Døsen
Linn Anett Ernø
Henriette Wie Flaig
Anne Hveding
Mari Sundsaasen Innervik
  Amy Beach (1867-1944) var en amerikansk komponist og pianist. Det sies at hun var et vidunderbarn og at hun kunne synge 40 sanger helt korrekt da hun var bare et år gammel.
Som voksen var Beach en frontfigur og en forløper for andre amerikanske kvinnelige komponister. Hennes "Gaelic" symfoni hadde premiere med Boston Symphony Orchestra i 1896 og var den første symfonien skrevet og utgitt av en amerikansk kvinne. 
5 på Tvers spiller hennes Pastorale for Wind Quintet (1941) som er basert på noen små stykker hun komponerte 20 år tidligere under et opphold på MacDowell Colony. Tilrettelagt for fløytekvintett av Mari Sundsaasen Innervik.

  Pauline Hall (1890-1969), var i en lang årrekke en ytterst markant og sentral skikkelse i norsk musikkliv gjennom sitt arbeid som musikkritiker og som formann i Ny Musikk. Hun var også med da Norsk Komponistforening ble stiftet i 1917 og var senere styremedlem i flere perioder. 5 på Tvers spiller hennes Suite for blåsekvintett (1945) med en uhøytidelig blanding av lyriske og mer muntre satser. Tilrettelagt for fløytekvintett av Anne Hveding. 

  Den amerikanske komponisten Adrienne Albert (f.1941) startet sin musikalske karriere som sanger og samarbeidet med en rekke store komponister som Stravinsky, Bernstein, Glass og Schuller. 
På 90-tallet startet hun å komponere egne verk, og hennes musikk fremføres i store deler av verden. Albert har komponert en rekke orkester- og vokalverk, men hennes største produksjon er allikevel for ulike kammerensembler.
5 på Tvers fremfører bestillingsverket Across the C’s (2015) som de urfremførte under NFA convention i Washington DC august 2015.  Across the C’s har også vunnet prisen fra NFA; 2018 Newly Published Music, Flute Ensemble Category.

  Kari Beate Tandberg (f.1958), er utdannet pianist og komponist fra Norges musikkhøgskole. Hun har mottatt en rekke stipend, deriblant Statens kunstnerstipend. Som komponist og i sitt forskningsarbeid har hun vært opptatt av hvordan synsinntrykk og visuelle impulser kan danne grunnlag for et klanglig, musikalsk uttrykk. Tittelen på forskningsprosjektet er: Fra bevegelige bilder til organisert lyd.
5 på Tvers fremfører bestillingsverket FLØY (2019). Om musikken sier komponisten: «Musikken er flyktig. Den flyter, har retning, kan utgjøre en avdeling, flanke, gruppe, flokk.»

You may also like

Back to Top