(1847 - 1907)
3. September kl. 16:00
Galleri Athéne

Ingrid Vetlesen, sopran
Monica Tomescu-Rohde, piano
Camilla Hambro har sin doktorgrad i musikkvitenskap og har forsket på Agathe Backer Grøndahl. I en artikkel om henne skriver hun:
"Med en kantate, to orkesterverk, 150 klaververker, arrangementer av norske folketoner og cirka 250 romanser har den norske komponisten og pianisten Agathe Backer Grøndahl gitt betydelige bidrag til 1800- tallets musikklitteratur. Ifølge en artikkel i Dagbladet 21. februar 1887, er hennes sanger ”vanskelige og paa samme Tid taknemlige at synge, fordi de er træffende og understøttes af et glimrende Pianoparti”. De fleste kritikkene framhever en fin, inderlig oppfatning av tekstene hun bearbeider og forstår med hele sitt vesen."
Da hun levde var Agathe Backer Grøndahl blant de mest omtalte kunstnere i dagspressen og fagtidsskrifter. Etter hennes død i 1907 og fram mot 2. verdenskrig var interessen for å skrive om henne og hennes musikk likevel relativt liten. I de norske musikkhistoriebøkene er hun plassert trygt i skyggen av Grieg, som gjemt, men ikke glemt. Man får inntrykk av at hun bare skrev søte små ”ufarlige”, ”tekkelige” og ”feminine” komposisjoner for i all hovedsak kvinnelige brukere og et kvinnelig publikum.*
  I en artikkel om kvinner og stemmerettighetskamp skriver Camilla Hambro om Agathe Backer Grøndahl:
 "Den norske musikkritikeren og komponisten Pauline Hall (1890–1969) uttrykte det i 1947: “Ganske særlig er hun kommet til å bli et symbol, eller kanskje jeg heller skal si en fane for kvinnelige komponister, en stimulans for dem som forsøker å bane seg vei.” 
Tidligere litteratur om Backer Grøndahl hevder likevel at hun ikke var opptatt av kvinnesak. Fokus har vært rettet mot at hun komponerte innenfor små sjangere, og at hun i et intervju med George Bernard Shaw (1856–1950) fortalte at hun komponerte om natten etter at barna var lagt i seng og at hun dermed innordnet seg en “konvensjonell” kvinnerolle. 
​Kvinnesakspionéren Gina Krogs nekrolog over Backer Grøndahl i Nylænde 15. juni 1907 indikerer at bildet er atskillig mer nyansert. Nærmere undersøkelser har også avdekket at hun var medlem av Norsk Kvinnestemmerettforenings Klub, stiftet 23. januar 1891 av Anne Holsen, Gina Krog, Anna Rogstad, Frederikke Mørck og Nina Fritzner. I klubben møttes kvinner med en viss velvilje for saken i mer selskapelige former, lyttet til musikk og diskuterte. I nekrologen står det at Backer Grøndahl spilte på mange av sammenkomstene og ved flere store fester som klubben var initiativtaker til.**

You may also like

Back to Top