Drammen kulturskoles talentutviklingsprogram er et fordypningsprogram for elever som vil ha mer undervisning ut over det ordinære tilbuet ved kulturskolen. 
Tilbudet inkluderer samspill/ensemble, masterclass/interpretasjon/ klassetime,
konserter/utøvende, musikkformidling/sceneopptreden, utvidet hovedinstrumentundervisning, musikkhistorie, musikkteori og hørelære.

Så langt har kulturskolen 29 elever tatt opp i talentutviklingsprogrammet.
En del av dem vil lage et konsertprogram med stykker av kvinnelige komponister. 

You may also like

Back to Top