13. oktober kl. 16:00
Galleri Athéne
Kassia (810-843/867?) er den eldste kvinnelige komponisten vi kjenner til, og kommer fra Konstantinopel i Bysants. Hun var en velutdannet og vakker kvinne av høy byrd, og blant keiserinne emnene som ble invitert på ball til slottet da keiser Theofilos skulle velge sin hustru.  Dette foregikk rituelt ved at han skulle gi sin utkårede et gulleple. Keiseren ble betatt av Kassia, og ga henne gulleplet, men syntes å måtte markere seg med ordene: ” fra kvinnen kommer alt det onde” og tenkte på Eva … Kassia svarte” fra kvinnen kommer alt det gode også” og tenkte på Maria ... 
Vel, keiserinne ble hun ikke etter denne «skandalen», men heldigvis for oss, måtte hun til kloster, hvor hun kunne dyrke sine kunstneriske evner som hymnograf og komponist!
Hennes mest kjente dikt og komposisjon, som også er kanon i den greskortodokse liturgien, er «den falne Kvinnen» ... Glem ei din tjenerinne, Du hvis miskunn er uendelig ….

Universalgeniet Hildegard von Bingen(1098-1179), ble presentert for et liv i kloster, slik som tradisjonen for barn nr. 10 (!) var i hennes familie, allerede i åtteårsalderen – noe som egentlig passet henne godt ettersom hun både var sykelig og hadde allerede da vist seg å ha visjoner. 
Der fikk hun grundig opplæring i alt som hadde både med det religiøse livet å gjøre så vel som vitenskap, urtemedisin, kunst, diktning og musikk.
Hun er kanskje den kvinnelige komponisten fra middelalderen som vi kjenner best til i dag i kraft av sin fantastiske produksjon som visjonær, filosof og urtemedisiner, som hymnograf, forfatter og komponist.

Hennes ry i sin samtid var såpass stort at menneskemengder samlet seg rundt for å høre henne tale, og, ikke minst, var hun en som konger fra hele Europa og selveste paven søkte råd hos.
Blant sine mange verk er kanskje den viktigste den religiøs-filosofiske boken SCIVIAS (kjenn veiene)  som hun avslutter med et helt musikkdrama viet sjelens kamp for å leve det gode liv: ORDO VIRTUTUM (dydenes orden) – et ganske enkelt enestående storverk det ikke finnes tilsvarende til hverken i hennes samtid eller i tiden umiddelbart etter! Et kort utdrag av dette verket presenteres i vår konsert også der vi møter sjelen (Anima) kjempe mot Djevelen for å oppnå frelsen.
Hildegard har en ganske unik komposisjonsstil som skiller henne ut fra sine samtidige komponister og hennes musikk har en stor virkning i vår samtid også, uttrykksfull, meditativ og vakker som den er.

Anon(12. hundretallet): 2Chanterai por mon courage" 
Sangen om jenta som lengter etter sin korstogfarende venn. Er komponisten Madame de Fayel? 
Noen av våre kilder vil påstå det og noen kan strides om dette, men det er en selvskreven sang i vårt program både i kraft i sin tematikk og utrykk og sin skjønnhet.

 Om Comtessa de Dia vet vi ingenting om annet enn at hun levde på 1200-tallet og var en «trobairitz» (kvinnelig trubadur), men hennes sang er en av de mest kjente og vakreste fra denne tiden.
A chantar: Jeg må synge selv om jeg ikke vil – jeg lider slik over ham som jeg regner som min venn, for jeg elsker ham høyere enn alt på jorden…

You may also like

Back to Top